Polymer-tech Solution™
Language
Accueil >> CSB公司法律声明

CSB公司网站所公布或提供的信息数据是基于我们当前对CSB产品的现有了解,仅作为用户设计参考使用;CSB公司网站所公布或提供的信息数据不能直接引用至用户实际工况。CSB建议用户通过特定的试验来验证CSB产品是否适用于用户实际工况。对于使用CSB产品所可能导致的任何损失, CSB公司不承担赔偿责任。由于材料和产品技术不断更新,我们保留变更产品信息数据的权利。


如有任务问题请直接联系我们,联系方式:

嘉善长盛塑料轴承技术有限公司

地 址: 浙江省嘉善惠民街道(经济开发区)汾湖路6号

邮 编:314100

邮 箱:sales@csb-ep.com

传 真:0573-84185517


International Market Manager
Jones
Tel.:+86-573-84186170
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales01@csb-ep.com
American Market
Cathy
Tel.:+86-573-84184307
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales04@csb-ep.com
Argentina Market
Alex
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales05@csb-ep.com
Australia Market
Cao.Cong
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales02@csb-ep.com
Austria Market
Connie
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales03@csb-ep.com
Belgium Market
Connie
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales03@csb-ep.com
Brazil Market
Alex
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales05@csb-ep.com
Canada Market
Cathy
Tel.:+86-573-84184307
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales04@csb-ep.com
China Market
Zhenfei.Yu
Tel.:+86-573-84186133
Fax.:+86-573-84185517
E-mail:Sales@csb-ep.com
China-Taiwan Market
Cao.Cong
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales02@csb-ep.com
China-Hong kong Market
Cao.Cong
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales02@csb-ep.com
Denmar Market
Nathan
Tel.:+86-573-84184307
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales06@csb-ep.com
Egypt Market
Alex
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales05@csb-ep.com
English Market
Cathy
Tel.:+86-573-84184307
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales04@csb-ep.com
Finland Market
Nathan
Tel.:+86-573-84184307
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales06@csb-ep.com
France Market
Connie
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales03@csb-ep.com
German Market
Connie
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales03@csb-ep.com
Greece Market
Alex
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales05@csb-ep.com
Holland Market
Connie
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales03@csb-ep.com
Hungary Market
Alex
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales05@csb-ep.com
India Market
Cao.Cong
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales02@csb-ep.com
Indonesia Market
Cao.Cong
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales02@csb-ep.com
Ireland Market
Nathan
Tel.:+86-573-84184307
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales06@csb-ep.com
Italy Market
Nathan
Tel.:+86-573-84184307
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales06@csb-ep.com
Japan Market
Cao.Cong
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales02@csb-ep.com
Korea Market
Cao.Cong
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales02@csb-ep.com
Malaysia Market
Cao.Cong
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales02@csb-ep.com
Mexico Market
Alex
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales05@csb-ep.com
Philippines Market
Cao.Cong
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales02@csb-ep.com
Poland Market
Alex
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales05@csb-ep.com
Portugal Market
Alex
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales05@csb-ep.com
Romania Market
Alex
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales05@csb-ep.com
Russia Market
Cao.Cong
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales02@csb-ep.com
Singapore Market
Cao.Cong
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales02@csb-ep.com
South Africa Market
Cathy
Tel.:+86-573-84184307
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales04@csb-ep.com
Spain Market
Cathy
Tel.:+86-573-84184307
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales04@csb-ep.com
Sweden Market
Nathan
Tel.:+86-573-84184307
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales06@csb-ep.com
Switzerland Market
Nathan
Tel.:+86-573-84184307
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales06@csb-ep.com
Thailand Market
Cao.Cong
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales02@csb-ep.com
Turkey Market
Cao.Cong
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales02@csb-ep.com
UAE Market
Cao.Cong
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales02@csb-ep.com
Vietnam Market
Cao.Cong
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales02@csb-ep.com
Quickly contact us:
Système de choix des modèles d'embouts CSB

“CSB”, “Ploymer-tech Solution”,“Dry Motion-tech”,“CSB-EPB”, “CSB-LIN”, “CSB-FWB”, “CSB-LMS”, “CSB-BAL”, “CSB-RPM”, “CSB-PEC”, “CSB-PCB”, “CSB-PYB”, “CSB-SRB” , “CSB-SFP”and “CSB-PRB” are legally protected trademarks in China and in case also in foreign countries.